Canllaw'r Marchnatwr i Ddod yn Llif Ymddiriedolaeth ™ Pro

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi dod â llawer o newidiadau i farchnata. Rydym wedi gweld symudiadau mawr tuag at symudol, ymgyrch newydd ar gyfer cynnwys deinamig a phriodas rhwng cymdeithasol a masnach. Ond mae un o'r esblygiadau mwyaf seismig wedi bod yn y gofod SEO. Yn 2013, cyhoeddodd John Mueller na fyddai Google bellach yn diweddaru PageRank (Toolbar PageRank), ei system ar gyfer rhestru tudalennau Gwe yn seiliedig ar werth. Ac nid yw wedi gwneud hynny. Yn lle, mae gennym siryf newydd

Stopiwch Adeiladu Meddalwedd Crappy - Meddalwedd Integredig yn Ennill o Hyd

Dyma rywbeth nad yw CIO mewnol a'ch timau technoleg mewnol eisiau i chi ei wybod, gallai gweithredu meddalwedd 18 mis sydd ddim ond yn costio $ 500K i chi - gallai $ 1MM gael ei wneud yn uffern lawer yn rhatach ... a dylai fod. Maent yn adeiladu diogelwch swyddi oherwydd nad yw'r mwyafrif o arweinwyr a marchnatwyr lefel C yn deall sut y gall ac y dylai technoleg weithio. Fel marchnatwyr rydyn ni i gyd eisiau'r meddalwedd sy'n cyfateb i unicorn. Yr un sy'n cynhyrchu cenhedlaeth arweiniol, creu cynnwys, sgorio plwm,

Y Broblem Gyda “Dim Sylw”

Dim Sylw fu'r flanced amddiffynnol y mae cwmnïau ac unigolion wedi'i defnyddio fel tariannau pryd bynnag y mae newyddion drwg neu graffu cyhoeddus yn codi. Yn yr hen fyd lle cymerodd cyfryngau ddatganiadau i'r wasg fel efengyl a lle roedd cwmnïau'n gallu rheoli'r neges gweithiodd No Comment i brynu'r cwmni beth amser. Heddiw, nid yw No Comment yn gweithio. Gofynnwch Tiger Woods. Mae offer cyfryngau cymdeithasol ar-lein yn caniatáu i bawb wneud sylwadau. Mae'n golygu, os ydych chi neu'ch busnes

Dydych chi ddim yn Sexy, Nawr Beth?

Roedd gennym rywun ar un adeg yn dweud wrthym nad oeddem ni, neu yn hytrach ein cais adeiladu ffurflenni, yn “rhywiol”. Mewn rhai agweddau rwy'n dyfalu bod y person hwnnw'n iawn. Nid yw ffurflenni, ynddynt eu hunain, yn rhywiol, ond i'r bobl sy'n eu defnyddio ac yn dibynnu arnynt i gasglu data, maent, os nad yn rhywiol, yn eithaf damniol bwysig. Felly sut ydych chi, perchennog busnes, marchnatwr, ac ati, sydd â chynnyrch neu wasanaeth nad yw'n “rhywiol” yn ei wneud yn “rhywiol”? Yma

Nwyddau Chwaraeon Dick yn Gyrru Cyfryngau Cymdeithasol gydag E-bost

Yr wythnos diwethaf darganfyddais enghraifft wych o ffordd wirioneddol anymwthiol o ddefnyddio marchnata e-bost fel ffordd i yrru traffig i'r cyfryngau cymdeithasol. Daeth yr e-bost gan Sporting Goods Dick. Roedd yn e-bost syml, wedi'i ddylunio'n dda, a oedd â galwad syml iawn i weithredu: Dilynwch ni ar Twitter a derbyn cod disgownt unigryw: Pam mae'n dda gwnaeth Dick waith da o ddefnyddio teclyn traddodiadol, marchnata e-bost, i yrru traffig i

Dylai Eich Brand Fod Ar Gyfryngau Cymdeithasol

Bob hyn a hyn deuaf ar draws swyddi yn siarad am sut nad yw pobl eisiau “ymgysylltu” â brandiau ar gyfryngau cymdeithasol ac na ddylai eich brand fod yno, dylai fod yn bobl, ac ati, ac ati. Post oedd y diweddaraf. gan Mike Seidle, blogiwr a pherson busnes lleol. Rwyf am ragymadrodd nad wyf yn adnabod Mike ac nid oes gennyf ddim yn ei erbyn. Rwy'n ei ddilyn ar Twitter ac rwy'n credu bod ganddo rai yn gyffredinol

Pa swydd y mae ar eich Cwsmer Angen Eich Cynnyrch neu Wasanaeth i'w Perfformio?

Mynychais ddigwyddiad gwych ddoe o’r enw’r Uwchgynhadledd Arloesi, a gynhaliwyd gan TechPoint o Indy. Siaradodd Clayton Christensen, y siaradwr, yr athro a'r awdur o Brifysgol Harvard am Arloesi aflonyddgar a gwnaeth waith rhyfeddol. Roedd un o'r pwyntiau a wnaeth tuag at ran ddiweddarach ei gyflwyniad yn ymwneud â chyfrif i maes pa swydd y mae angen i'ch cynnyrch neu wasanaeth ei chyflawni ar eich cwsmer. Rhoddodd yr enghraifft o ysgytlaeth a sut, drwodd

3 Rheswm dros Llogi Cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus

Yn fy rôl ynFormstack, adeiladwr ffurflenni ar-lein, un o fy nhasgau yw trosoli cysylltiadau cyhoeddus (PR) ac yn benodol sylw yn y cyfryngau, sy'n gyrru amlygiad ac yn gyrru gwerthiannau. Ar ôl cael profiad ar ochr asiantaeth a chleient, deallaf yr hyn y gall cwmni Cysylltiadau Cyhoeddus da ei wneud i sefydliad. Dyma dri rheswm, o fy mhrofiadau i, pam y dylai busnesau, ac yn enwedig busnesau bach, logi asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus allanol. Nid oes gennych Amser i