Data Marchnata: Yr Allwedd i Sefyll Allan yn 2021 a Thu Hwnt

Yn yr oes sydd ohoni, nid oes esgus dros beidio â gwybod i bwy i farchnata'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau, a beth mae eich cwsmeriaid ei eisiau. Gyda dyfodiad cronfeydd data marchnata a thechnoleg arall sy'n cael ei gyrru gan ddata, wedi mynd mae dyddiau marchnata heb ei gyllidebu, heb ei ddewis a generig. Persbectif Hanesyddol Byr Cyn 1995, roedd y marchnata'n cael ei wneud yn bennaf trwy'r post a hysbysebu. Ar ôl 1995, gyda dyfodiad technoleg e-bost, daeth marchnata ychydig yn fwy penodol. Mae'n