Saith Problem Nagging gyda Masnach Gymdeithasol

Mae masnach gymdeithasol wedi dod yn wefr fawr, ac eto mae llawer o siopwyr a llawer o werthwyr yn dal yn ôl ar “fynd yn gymdeithasol” gyda’u prynu a’u gwerthu. Pam mae hyn? Am lawer o'r un rhesymau, cymerodd lawer o flynyddoedd i e-fasnach gystadlu o ddifrif â manwerthu brics a morter. Mae masnach gymdeithasol yn ecosystem a chysyniad anaeddfed, a bydd yn cymryd amser iddo herio'r bydysawd sy'n trafod olew da y mae e-fasnach wedi dod heddiw. Mae'r materion yn