Issuu: Offeryn ar gyfer Marchnata, Nid Cylchgronau yn unig

Mae Issuu yn aml yn gysylltiedig â'r diwydiant cylchgronau cysgodi ffyniannus ar-lein, cylchgronau ffasiwn cynyddol, a grwpiau diddordeb arbenigol eraill. Ond gall Issuu, gyda'i lyfrau troi PDF hawdd eu creu, fod yn offeryn marchnata a datblygu busnes amhrisiadwy hefyd. Yn KA + A, wrth i ni barhau i ehangu ein sylfaen cleientiaid, mae Issuu wedi dod yn gyfrwng i rannu ein gwaith gyda phobl ledled y wlad. Dechreuodd gyda llyfr portffolio yr oeddem wedi'i ddylunio a'i argraffu mewn sypiau bach gan ddefnyddio Blurb