Pam fod angen Offeryn Prisio Dynamig ar bob Busnes eFasnach?

Rydym i gyd yn gwybod bod llwyddo yn yr oes newydd hon o fasnach ddigidol yn dibynnu ar amryw o ffactorau, felly mae'n hanfodol gweithredu'r offer cywir. Mae pris yn parhau i fod yn ffactor cyflyru wrth wneud penderfyniad prynu. Un o'r heriau mawr sy'n wynebu busnesau eFasnach y dyddiau hyn yw addasu eu prisiau i gyd-fynd â'r hyn y mae eu cwsmeriaid yn chwilio amdano bob amser. Mae hyn yn gwneud offeryn prisio deinamig yn hanfodol ar gyfer siopau ar-lein. Strategaethau prisio deinamig, yn ychwanegol at