Strategaethau Cynnwys Modiwlaidd ar gyfer Prif Swyddogion Meddygol i Leihau Llygredd Digidol

Dylai eich synnu, efallai hyd yn oed eich siomi, i ddysgu bod 60-70% o'r cynnwys y mae marchnatwyr yn ei greu yn mynd heb ei ddefnyddio. Nid yn unig y mae hyn yn hynod o wastraffus, mae'n golygu nad yw eich timau yn cyhoeddi nac yn dosbarthu cynnwys yn strategol, heb sôn am bersonoli'r cynnwys hwnnw ar gyfer profiad cwsmeriaid. Nid yw'r cysyniad o gynnwys modiwlaidd yn newydd - mae'n dal i fodoli fel model braidd yn gysyniadol yn hytrach nag un ymarferol i lawer o sefydliadau. Un rheswm yw'r meddylfryd -