Sut mae CRM eFasnach o fudd i Fusnesau B2B a B2C

Mae newid sylweddol yn ymddygiad cwsmeriaid wedi effeithio ar lawer o ddiwydiannau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond y sector e-fasnach sydd wedi cael ei daro galetaf. Mae cwsmeriaid sy'n ddeallus yn ddigidol wedi troi at ymagwedd bersonol, profiad siopa digyffwrdd, a rhyngweithiadau aml-sianel. Mae'r ffactorau hyn yn gwthio manwerthwyr ar-lein i fabwysiadu systemau ychwanegol i'w cynorthwyo i reoli perthnasoedd cwsmeriaid a sicrhau profiad personol yn wyneb cystadleuaeth ffyrnig. Yn achos cwsmeriaid newydd, mae angen