Harneisio Amserau digynsail i Ail-lunio Sut Rydym yn Gweithio

Bu cymaint o newid i'r ffordd yr ydym yn gweithio yn ystod y misoedd diwethaf fel na fyddai rhai ohonom efallai'n sylweddoli ar unwaith y mathau o ddatblygiadau arloesol a oedd eisoes yn ennill stêm cyn i'r pandemig byd-eang daro. Fel marchnatwyr, mae technoleg yn y gweithle yn parhau i ddod â ni'n agosach fel tîm fel y gallwn wasanaethu ein cwsmeriaid yn yr amseroedd anodd hyn, hyd yn oed wrth i ni lywio heriau yn ein bywydau ein hunain. Mae'n bwysig bod yn onest â chwsmeriaid, fel