Llwyfannau CRM a Data

Rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, llwyfannau data cwsmeriaid, a chynhyrchion data, datrysiadau, offer, gwasanaethau, strategaethau, ac arferion gorau ar gyfer busnesau gan awduron Martech Zone. Gan gynnwys glanhau, echdynnu, trawsnewid, llwytho, a dadansoddi data gwerthu a marchnata cwsmeriaid, gan gynnwys

 • SurveySparrow: Llwyfan Rheoli Profiad Omnichannel

  SurveySparrow: Eich Llwyfan Rheoli Profiad Omnichannel All-In-One

  Yn bendant, mae tueddiad ymhlith defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd i ddiogelu eu data a'u preifatrwydd yn fwy nag y buont erioed yn y gorffennol. Ychydig flynyddoedd yn ôl, gwnes y camgymeriad o rannu fy ffôn symudol gyda chwmni ac o fewn misoedd cefais gannoedd o alwadau digymell gan fusnesau. Mae'n eithaf gwallgof ... felly dwi'n deall yr adlach yn llwyr ...

 • B2B Martech: Cymhwyso Strategaethau Marchnata Defnyddwyr yn y Byd Busnes-i-Fusnes

  B2B Martech: Cymhwyso Strategaethau Marchnata Defnyddwyr Ym Myd Busnes

  Mae’r llu wedi siarad – rhwng y galw am brofiadau cwsmeriaid digidol a gweithrediadau busnes digidol symlach, mae’r gofod technoleg marchnata wedi cynyddu 24% yn ychwanegol ers 2020. Ond mae’r rhan fwyaf o fuddsoddiadau a datblygiadau martech wedi’u cyfyngu i raddau helaeth i fusnes-i-fusnes (B2C). ) sector (ee, realiti estynedig ar gyfer e-fasnach neu groser a gwell opsiynau talu digidol sy'n helpu i annog brand…

 • TigerLRM: Galluogi Gwerthu a Thrawsnewid Deallusrwydd Artiffisial

  Sut Mae Deallusrwydd Artiffisial yn Trawsnewid Galluogi Gwerthu

  Mae galluogi gwerthu yn broses gyfannol sy'n dilyn datblygiad gwerthiant o'r plwm i'r diwedd. Mae'n nodi pwyntiau hollbwysig ar hyd y daith werthu, yn meithrin ymddiriedaeth cleientiaid a gwybodaeth am gynnyrch, ac yn gwella'r broses o wneud penderfyniadau. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, wrth i ddeallusrwydd artiffisial (AI) wella, mae AI sy'n cael ei yrru gan ddata wedi dod yn rhan annatod o alluogi gwerthiant. Mae defnyddio AI sy'n cael ei yrru gan ddata yn galluogi…

 • Sut i drawsnewid eich meddylfryd buddsoddi marchnata digidol

  Byddwch yn SMART: Sut i Drawsnewid Eich Meddylfryd Buddsoddiad Marchnata Digidol

  Weithiau mae addasu strategaethau marchnata fel eu bod yn gwasanaethu eich busnes orau yn gofyn am newid sylfaenol mewn meddylfryd. Gan nad yw llawer o berchnogion busnes yn deall strategaethau marchnata presennol yn llawn, nid ydynt yn ymwybodol o'r gwerth y gall buddsoddiad marchnata digidol ei roi i'w busnes. Yn y gorffennol, maent wedi gweld buddsoddiadau marchnata ychwanegol fel pethau neis yn hytrach nag angenrheidiau. Nawr, mae mwy o arweinwyr busnes yn ystyried cefnogi mynd-i-farchnad…

 • Sgwrs Fyw Amlsianel Tidio a Chatbots

  Tidio: Sgwrs Fyw Amlsianel a Chatbots Ar Gyfer Eich Siop Ar-lein Neu Wefan

  Fel busnes bach, un her sydd gennyf yw ceisio ymateb i bob cais sy'n dod i mewn ar draws fy ngwefan, fy nghyfrifon cyfryngau cymdeithasol, a fy nghyfrifon e-bost. Er mwyn rheoli'r ceisiadau hyn yn effeithiol, rhaid i'ch cwmni ganoli'r cyfathrebiadau hyn fel y gallwch fesur effaith pob sianel yn ogystal â gwneud y gorau o'ch proses negeseuon a rhag-gymhwyso. Pan fydd chatbots…

 • CRM Capsiwl Wedi'i Wneud yn Syml

  Capsiwl: Piblinellau Rheoli Perthynas Cwsmer a Gwerthu Wedi'u Gwneud yn Syml

  Dros y blynyddoedd, rydw i wedi gweithredu, integreiddio, defnyddio ac optimeiddio llawer o lwyfannau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM) ar gyfer fy nghwmnïau a chleientiaid. Mae rhagolygon a chleientiaid yn aml yn gofyn i ni beth yw'r platfform CRM gorau ar y farchnad. Does dim gorau. Yn fy marn i, mae gan CRM gydag elw gwych ar fuddsoddiad dri ffactor sy'n effeithio ar ei effeithiolrwydd: Aliniad Proses -…

 • Pwll Data E-fasnach Tadpull

  Tadpull: Taith Gerdded Pyllau Data E-fasnach

  Mae byd eFasnach yn llawn dop o ddata o bob math gwahanol sy'n deillio o nifer o ffynonellau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n fwyfwy anodd llywio, cydgrynhoi a dehongli'r data wrth i'r data luosi ac wrth i'ch busnes dyfu. Mae cael mynediad at ddata cwsmeriaid, rhestr eiddo ac ymgyrchu hanfodol yn dod yn angenrheidiol ar gyfer ehangu pellach ac yn helpu arweinwyr i wneud yn graff, wedi'i gyfrifo…

 • Sut i Yrru Traffig I'ch Gwefan E-Fasnach

  12 Ffordd o Gyrru Traffig o Ansawdd i'ch Gwefan E-Fasnach

  Mae'r rhan fwyaf o fusnesau a diwydiannau heddiw yn destun newid ac nid yw'r diwydiant eFasnach yn eithriad. Ers dyfodiad arferion busnes modern a thechnoleg arloesol, mae'n rhaid i'r diwydiant fod yn barod i esblygu i aros yn berthnasol. Felly pam mae traffig o safon yn bwysig? Traffig yw un o ddangosyddion allweddol twf a pherfformiad busnes. Denu eich cynulleidfa bresennol…