PHP a SQL: Cyfrifwch neu Ymholi Pellter Cylch Mawr rhwng Pwyntiau Lledred a Hydred Gyda'r Fformiwla Haversine

Amser Darllen: 3 Cofnodion Y mis hwn rydw i wedi bod yn rhaglennu cryn dipyn yn PHP a MySQL mewn perthynas â GIS. Wrth grwydro o amgylch y rhwyd, cefais amser caled yn darganfod rhai o'r cyfrifiadau Daearyddol i ddod o hyd i'r pellter rhwng dau leoliad felly roeddwn i eisiau eu rhannu yma. Y ffordd syml o gyfrifo pellter rhwng dau bwynt yw defnyddio fformiwla Pythagorean i gyfrifo hypotenws triongl (A² + B² = C²). Dyma

Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Amser Darllen: 4 Cofnodion Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth: Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy bod y cyfleoedd bydd tyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os ydw i'n denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb ac mae gen i drosiad o 5%

TrueReview: Casglu Adolygiadau yn Hawdd A Thyfu Enw Da ac Gwelededd Eich Busnes

Amser Darllen: 3 Cofnodion Bore 'ma, roeddwn i'n cwrdd â chleient sydd â sawl lleoliad ar gyfer eu busnes. Er bod eu gwelededd organig yn erchyll ar gyfer eu gwefan, roedd eu lleoliad yn adran pecyn Google Map yn wych. Mae'n naws nad yw llawer o fusnesau yn ei ddeall yn llawn. Mae tair prif ran i dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio rhanbarthol: Chwilio â Thâl - wedi'i ddynodi gan destun bach sy'n nodi Ad, mae'r hysbysebion fel arfer yn amlwg ar frig y dudalen. Y smotiau hyn

CrankWheel: Amserlennu a Llwytho i Lawr Ffordd Osgoi Gyda Demos ar Sail Porwr Gwib

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae pob rhyngweithio sy'n ofynnol rhwng gobaith gyda'r bwriad o brynu a'r gallu i'ch tîm gwerthu i'w helpu i drosi yn debygol o leihau'r siawns o drosi. Mae hynny'n cynnwys amser i ymateb, nifer y cliciau, nifer y sgriniau, nifer yr elfennau ffurf ... popeth. Mae'r gweithwyr gwerthu proffesiynol yr wyf yn eu hadnabod eisiau eu cael o flaen y gobaith. Maent yn gwybod unwaith y gallant siarad â'r gobaith, adnabod

Trawsnewid Digidol a Pwysigrwydd Integreiddio Gweledigaeth Strategol

Amser Darllen: 4 Cofnodion Un o'r ychydig leininau arian o argyfwng COVID-19 i gwmnïau fu'r cyflymiad angenrheidiol o drawsnewid digidol, a brofwyd yn 2020 gan 65% o gwmnïau yn ôl Gartner. Mae wedi bod yn gyflym gan fod busnesau ledled y byd wedi rhoi hwb i'w dull. Gan fod y pandemig wedi cadw llawer o bobl i osgoi rhyngweithio wyneb yn wyneb mewn siopau a swyddfeydd, mae sefydliadau o bob math wedi bod yn ymateb i gwsmeriaid sydd â gwasanaethau digidol mwy cyfleus. Er enghraifft, cyfanwerthwyr a chwmnïau B2B

Typeform: Trowch y Casgliad Data yn Brofiad Dynol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Ychydig flynyddoedd yn ôl, cwblheais arolwg ar-lein ac mewn gwirionedd nid oedd yn feichus ... roedd yn cain ac yn syml. Edrychais ar y darparwr ac roeddwn yn Typeform. Digwyddodd Typeform oherwydd bod y sylfaenwyr eisiau newid y ffordd y mae pobl yn ateb cwestiynau ar sgriniau trwy wneud y broses yn fwy dynol ac yn fwy deniadol. Ac fe weithiodd. Dewch i ni ei hwynebu ... fe wnaethon ni daro ffurflen ar-lein ac yn nodweddiadol mae'n brofiad ofnadwy. Mae dilysu yn aml yn

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Amser Darllen: 3 Cofnodion Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Canolfan Dewis Cwmwl Marchnata Salesforce: AMPScript ac Enghraifft Tudalen Cloud

Amser Darllen: 5 Cofnodion Stori wir ... fe ddechreuodd fy ngyrfa dros ddegawd yn ôl pan ddechreuais i swydd fel Ymgynghorydd Integreiddio ar gyfer ExactTarget (Salesforce Marketing Cloud erbyn hyn). Aeth fy swydd â mi ledled y byd yn cynorthwyo cwmnïau i ddatblygu integreiddiadau dwfn gyda'r platfform ac fe wnes i adeiladu cymaint o wybodaeth sefydliadol am y platfform nes i mi gael fy nyrchafu'n Rheolwr Cynnyrch. Yn y pen draw, arweiniodd heriau Rheolwr Cynnyrch sefydliad a oedd gynt yn eiddo i ddatblygwr