Y 3 Camgymeriad Marchnata Gorau Mae Busnesau Newydd yn Eu Gwneud

Pam wnaethoch chi gychwyn eich busnes? Fe wnaf betio ar y fferm nad “oherwydd fy mod i eisiau bod yn farchnatwr” oedd eich ateb. Fodd bynnag, os ydych chi fel y cannoedd o berchnogion busnesau bach rydw i wedi gweithio gyda nhw mae'n debyg eich bod chi wedi sylweddoli tua 30 eiliad ar ôl i chi agor eich drysau, pe na baech chi'n dod yn farchnatwr, ni fyddech chi'n mynd i fod yn berchennog busnes bach am hir iawn. Ac, a dweud y gwir, mae hynny'n eich rhwystro oherwydd nad ydych chi'n mwynhau