Infograffeg Marchnata

Dadansoddeg, marchnata cynnwys, marchnata e-bost, marchnata peiriannau chwilio, marchnata cyfryngau cymdeithasol a ffeithluniau technoleg ar Martech Zone

 • Hanes Negeseuon Testun (SMS, MMS, Tecstio)

  Hanes Negeseuon Testun (Diweddarwyd ar gyfer 2023)

  Yn y byd sydd ohoni, mae tecstio yn ffurf hollbresennol o gyfathrebu, ond roedd iddo ddechreuadau diymhongar. Gadewch i ni deithio trwy hanes tecstio, gan dynnu sylw at y cerrig milltir allweddol a amlygwyd yn y gyfres hyfryd o ffeithluniau isod o SimpleTexting. 1992: Y Neges Testun Cyntaf Ar 3 Rhagfyr, 1992, yn y DU, anfonwyd y neges destun gyntaf erioed. Anfonodd y peiriannydd Neil Papworth y neges…

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Camau ar gyfer creu stori wych. Adrodd straeon.

  Saith Cam i'r Stori Berffaith

  Mae crefftio straeon cymhellol yn arf amhrisiadwy mewn gwerthu a marchnata. Mae straeon yn swyno cynulleidfa yn unigryw, yn ennyn emosiynau, ac yn cyfleu gwybodaeth gymhleth mewn ffordd gofiadwy a chyfnewidiol. Mewn gwerthiant, gall straeon drawsnewid cynnyrch neu wasanaeth o nwydd i ateb sy'n mynd i'r afael ag anghenion a dymuniadau cwsmer. Mewn marchnata, mae straeon yn creu cysylltiadau, yn adeiladu teyrngarwch brand ac yn gyrru…

 • Pinterest Marchnata Hysbysebu ac Ystadegau

  Marchnata, Hysbysebu ac Ystadegau Pinterest ar gyfer 2023

  Mae Pinterest yn blatfform cyfryngau cymdeithasol deinamig sy'n ymgorffori cynnwys, cymuned gymdeithasol ymgysylltiedig, masnach gymdeithasol, a chwilio i naddu gofod unigryw mewn technoleg a marchnata ar-lein. Yn wahanol i lawer o rwydweithiau cymdeithasol, mae Pinterest yn troi o amgylch darganfod gweledol, gan alluogi defnyddwyr i ddod o hyd i ysbrydoliaeth a'i rhannu trwy ddelweddau, ffeithluniau, a mwy. Gyda'i ryngwyneb deniadol a hawdd ei ddefnyddio, mae Pinterest wedi dod yn gyfle i fynd…

 • Esblygiad y Gwerthwr

  Esblygiad y Gwerthwr

  Mae esblygiad gwerthwyr dros y degawdau wedi bod yn daith hynod ddiddorol, a luniwyd gan dirweddau economaidd newidiol, ymddygiadau defnyddwyr sy'n esblygu, a gorymdaith ddi-baid technoleg. O'r 1800au hyd heddiw, mae gwerthwyr wedi addasu eu strategaethau i gwrdd â gofynion pob cyfnod. Mae'r erthygl hon yn archwilio'r trawsnewid rhyfeddol hwn trwy ymchwilio i'r nodweddion allweddol, y strategaethau a'r defnyddwyr…

 • Hanes Marchnata

  Hanes Marchnata

  Mae tarddiad y gair marchnata yn yr iaith Saesneg Canol hwyr. Gellir ei olrhain yn ôl i'r gair Hen Saesneg mǣrket , a olygai farchnad neu fan lle'r oedd nwyddau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Dros amser, esblygodd y term, ac erbyn yr 16eg ganrif, daeth i gyfeirio at weithgareddau amrywiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu cynhyrchion neu…

 • Sut i Anogi AI: Y Model PROMPTAI

  Datgloi Pŵer AI: Y Model PROMPTAI ar gyfer Ysgogi Llwyfannau AI Cynhyrchiol fel ChatGPT

  Mae’r galw am gynnwys deniadol o ansawdd uchel ar ei uchaf erioed. Mae gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn gyson yn chwilio am ffyrdd effeithlon o greu cynnwys cymhellol sy'n atseinio gyda'u cynulleidfa darged. Enter Generative AI, technoleg sy'n newid y gêm a all helpu i greu cynnwys, a'r allwedd i harneisio ei botensial yw creu anogwyr effeithiol. Beth yw AI Generative AI cynhyrchiol, yn fyr am…

 • Sut mae rhwydweithiau cymdeithasol yn dylanwadu ar ein bywydau

  Sut mae Rhwydweithiau Cymdeithasol yn Dylanwadu ar Ein Bywydau

  Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn guriad calon ein byd rhyng-gysylltiedig. Mae biliynau o unigolion o gefndiroedd amrywiol a grwpiau oedran wedi croesawu’r llwyfannau hyn fel rhannau annatod o’u bywydau. Dyma ystadegau 2023 wedi'u diweddaru ar y person cyffredin a'u defnydd o gyfryngau cymdeithasol yn ddyddiol: Nifer defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol: Mae yna 4.8 biliwn o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ledled y byd, sy'n cynrychioli…

 • Ystadegau CRM 2023

  Ystadegau CRM: Defnydd, Manteision a Heriau Llwyfannau Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid

  Mae Rheoli Perthynas Cwsmeriaid (CRM) yn parhau i ddominyddu'r diwydiant marchnata a gwerthu digidol yn 2023. Gyda'i bwysigrwydd cynyddol o ran cadw cwsmeriaid a chynhyrchu plwm, mae busnesau o bob maint yn mabwysiadu systemau CRM i reoli perthnasoedd cwsmeriaid yn well a symleiddio eu hymdrechion marchnata a gwerthu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymchwilio i hanes byr o CRM, ei ddiffiniad, buddion,…

 • Llofnodion Electronig yn erbyn Llofnodion Digidol

  Llofnod Digidol vs Llofnod Electronig: Deall y Gwahaniaeth

  Mae'r gallu i lofnodi dogfennau a chytundebau yn ddigidol wedi dod yn hanfodol. Dau derm sy’n codi’n aml yn y cyd-destun hwn yw “Llofnod Digidol” a “Llofnod Electronig.” Er y gallent ymddangos yn gyfnewidiol, mae ganddynt wahaniaethau amlwg sy'n hanfodol i ddeall, yn enwedig o ran cyfreithlondebau a hanes deddfwriaethol. Llofnod Digidol: Haen Gadarn o Ddiogelwch Mae llofnodion digidol fel claddgelloedd caerog y digidol…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.