Y 5 Camgymeriad Gorau i'w Osgoi wrth Awtomeiddio Marchnata

Mae awtomeiddio marchnata yn dechnoleg anhygoel o bwerus sydd wedi newid y ffordd y mae busnesau'n marchnata digidol. Mae'n cynyddu'r effeithlonrwydd marchnata wrth ostwng y gorbenion cysylltiedig trwy awtomeiddio'r prosesau gwerthu a marchnata ailadroddus. Gall cwmnïau o bob maint fanteisio ar yr awtomeiddio marchnata a chodi tâl ar eu cenhedlaeth arweiniol yn ogystal â'u hymdrechion adeiladu brand. Mae mwy na 50% o'r cwmnïau eisoes yn defnyddio awtomeiddio marchnata, ac mae bron i 70% o'r gweddill yn bwriadu gwneud hynny