Stopio Siarad A Gwrando

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gymdeithasol. Rydym i gyd wedi clywed hynny filiwn o weithiau. Y rheswm yr ydym i gyd wedi clywed hyn filiwn o weithiau yw oherwydd mai hon yw'r unig reol gyson y gall unrhyw un ei phrofi am gyfryngau cymdeithasol. Y broblem fwyaf a welaf yn rheolaidd yw bod pobl yn siarad ar eu dilynwyr yn hytrach na siarad â nhw. Yn ddiweddar, gwelsom gŵyn gan gwsmeriaid ar Twitter ynghylch un o'n cleientiaid.

Cyfryngau Cymdeithasol Yw'r PR Newydd

Yn ddiweddar, cefais ginio gyda rhai o fy nghyd-weithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus, ac fel bob amser trodd y sgwrs tuag at dactegau a thechnegau a ddefnyddir yn ein diwydiant. Fel yr unig un yn y grŵp sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel yr unig fath o gyfathrebu ar gyfer cleientiaid, mae'n ymddangos mai fy nghyfran i o'r sgwrs fyddai'r fyrraf o'r grŵp. Nid oedd hyn yn wir, a gwnaeth i mi feddwl: Nid yw'r cyfryngau cymdeithasol bellach

Denu Dilynwyr, Peidiwch â Phrynu Nhw

Nid yw'n hawdd datblygu sylfaen ddilynwyr fawr ar Twitter. Y ffordd hawsaf yw twyllo a gwastraffu'ch arian gan brynu miloedd o ddilynwyr o un o'r “busnesau” ar-lein hyn sy'n cynnig gwasanaethau o'r fath. Beth sydd i'w ennill o brynu dilynwyr? Felly beth os oes gennych 15,000 o ddilynwyr nad oes ganddynt ddiddordeb yn eich busnes a'r neges rydych chi'n ei chyfleu? Yn syml, nid yw prynu dilynwyr yn gweithio, oherwydd mae cael dilyniant enfawr ymlaen

Y Rheol Bwysig ym maes Cyfryngau Cymdeithasol PR

Am wybod y rhan orau o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel rhan o'ch ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus? Nid oes unrhyw reolau. Mae pobl cysylltiadau cyhoeddus yn cael eu hatgoffa'n gyson o reolau. Mae'n rhaid i ni ddilyn Llyfr Arddull AP, mae'n rhaid ysgrifennu datganiadau newyddion mewn ffordd benodol a'u gweithredu ar adegau penodol. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfle i'ch cwmni dorri'r mowld a chreu cynnwys unigryw sydd o bwys i'ch cyhoedd mewn gwirionedd. Y gair allweddol