Pam y dylai Timau Marchnata a TG Rannu Cyfrifoldebau Seiberddiogelwch

Cynyddodd y pandemig yr angen i bob adran o fewn sefydliad dalu mwy o sylw i seiberddiogelwch. Mae hynny'n gwneud synnwyr, iawn? Po fwyaf o dechnoleg a ddefnyddiwn yn ein prosesau a'n gwaith o ddydd i ddydd, y mwyaf agored i niwed y gallwn fod. Ond dylai mabwysiadu arferion seiberddiogelwch gwell ddechrau gyda thimau marchnata hyddysg. Mae seiberddiogelwch fel arfer wedi bod yn bryder i arweinwyr Technoleg Gwybodaeth (TG), Prif Swyddogion Diogelwch Gwybodaeth (CISO) a Phrif Swyddogion Technoleg (CTO).