Mae sgyrsiau gwerthu 3 ffordd wedi newid dros y blynyddoedd

Mae sgyrsiau gwerthu traddodiadol yn newid am byth. Ni all gwerthwyr ddibynnu mwyach ar bwyntiau siarad arferol a modelau darganfod i lywio'r cylch gwerthu. Mae hyn yn gadael llawer o werthwyr heb fawr o ddewis arall ond ail-grwpio a deall realiti newydd yr hyn sy'n gwneud sgwrs werthu lwyddiannus. Ond, cyn i ni fynd yno, sut wnaethon ni gyrraedd yma? Gadewch i ni archwilio 3 ffordd y mae sgyrsiau gwerthu wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Trwy archwilio sut roedd gwerthwyr yn arfer mynd at ddeialog