Myth y DMP mewn Marchnata

Daeth Llwyfannau Rheoli Data (DMPs) i'r fan a'r lle ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae llawer yn eu hystyried yn achubwr marchnata. Yma, maen nhw'n dweud, gallwn ni gael y “record euraidd” i'n cwsmeriaid. Yn y DMP, mae gwerthwyr yn addo y gallwch chi gasglu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i gael golwg 360 gradd ar y cwsmer. Yr unig broblem - nid yw'n wir. Mae Gartner yn diffinio DMP fel Meddalwedd sy'n amlyncu data o sawl ffynhonnell