Ymchwil: Ansawdd Rhestr E-bost yw'r Flaenoriaeth Uchaf ar gyfer Marchnatwyr B2B

Mae llawer o farchnatwyr B2B yn gwybod y gall marchnata e-bost fod yn un o'r offer cynhyrchu plwm mwyaf effeithiol, gydag ymchwil gan y Gymdeithas Marchnata Uniongyrchol (DMA) yn dangos ROI o $ 38 ar gyfartaledd am bob $ 1 a werir. Ond nid oes amheuaeth y gall gweithredu ymgyrch e-bost lwyddiannus gael ei heriau. Er mwyn deall yn well yr heriau y mae marchnatwyr yn eu hwynebu, ymunodd y darparwr meddalwedd marchnata e-bost Delivra ag Ascend2 i gynnal arolwg ymhlith y gynulleidfa hon. Y canlyniadau