Gwersi Neges Croeso gan Arbenigwyr E-bost

Efallai y bydd y neges groeso yn ymddangos yn ddibwys ar y dechrau gan y byddai llawer o farchnatwyr yn tybio unwaith y bydd cwsmer wedi arwyddo, bod y weithred yn cael ei gwneud ac yn cael ei dilysu yn ei rôl. Fel marchnatwyr, fodd bynnag, ein gwaith ni yw tywys defnyddwyr trwy'r holl brofiad gyda'r cwmni, gyda'r nod o hyrwyddo gwerth oes cwsmer sy'n cynyddu o hyd. Un o agweddau pwysicaf profiad y defnyddiwr yw'r argraff gyntaf. Gall yr argraff gyntaf hon