E-bost: Ysbrydoliaeth Templed E-bost

Mae heddiw yn nodi beta cyhoeddus offeryn newydd ar gyfer marchnatwyr e-bost a thimau creadigol, Emailium, cronfa ddata o ymgyrchoedd marchnata e-bost. Mae'r cymhwysiad ar-lein hwn yn catalogio e-byst cyhoeddus, ac yn eu trefnu yn ôl Diwydiannau, Cwmnïau, neu dagiau wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr. Sut allai'r gwasanaeth hwn fod o ddefnydd i chi? Gadewch i ni edrych ar ychydig o senarios: Timau Creadigol - Pan fyddant yn pwyso am ddull newydd, neu'n cael eu drysu â'r bloc creadigol ofnadwy, gall timau creadigol edrych am ysbrydoliaeth yn

Gwiriadau Gowalla yn Mouse House

Ddoe cyhoeddodd Gowalla bartneriaeth gydag un o’r brandiau mwyaf ar y blaned - Walt Disney, Inc. .. Mae yna ddigon o amheuwyr nad ydyn nhw’n credu yn y cyfryngau cymdeithasol - heb sôn am apiau geo-gymdeithasol fel Gowalla, (Foursquare a Facebook Places. Felly, pam mae'r bartneriaeth hon yn gwneud synnwyr?

Weithiau mae Marchnata Glo yn Cynhyrchu Diemwntau

Mae marchnatwyr yn treulio llawer o'r Gwyliau'n cael eu dihiryn a'u cyhuddo o fasnacheiddio'r tymor. Ar ôl gwylio fy nithoedd yn monitro NORAD ar gyfer cynnydd Siôn Corn ledled y byd, roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn werth myfyrio ar gyfraniadau cadarnhaol marchnata i'r tymor Gwyliau. Er bod dilledyn coch a gwyn Santa Claus wedi bod yn gyffredin ers ychydig flynyddoedd, cadarnhaodd Haddon Sundblom y fersiwn hon trwy greu cyfres o ddarluniau ar gyfer Coca-Cola yn y 1930au. Y bwriad yn wreiddiol oedd helpu