Eglurder: Mapiau Gwres Am Ddim a Recordiadau Sesiwn ar gyfer Optimeiddio'r Wefan

Wrth i ni ddylunio a datblygu thema Shopify wedi'i haddasu ar gyfer ein siop ffrogiau ar-lein, roeddem am sicrhau ein bod yn cynllunio safle e-fasnach cain a syml nad oedd yn drysu nac yn llethu eu cwsmeriaid. Un enghraifft o'n profion dylunio oedd bloc mwy o wybodaeth a oedd â manylion ychwanegol am y cynhyrchion. Pe byddem yn cyhoeddi'r adran yn y rhanbarth diofyn, byddai'n gwthio'r pris yn sylweddol ac yn ychwanegu at y botwm cart. Fodd bynnag, os

Sut I Ddatblygu Cynlluniau Gwefan, E-Fasnach, Neu Lliw Cymhwyso

Rydyn ni wedi rhannu cryn dipyn o erthyglau ar bwysigrwydd lliw mewn perthynas â brand. Ar gyfer gwefan, gwefan e-fasnach, neu raglen symudol neu we, mae'r un mor hanfodol. Mae lliwiau'n cael effaith ar: Argraff gychwynnol o frand a'i werth - er enghraifft, mae nwyddau moethus yn aml yn defnyddio cyffro du, coch yn awgrymu cyffro, ac ati. Penderfyniadau prynu - gall ymddiriedaeth brand gael ei bennu gan y cyferbyniad lliw. Gall cynlluniau lliw meddal

Sut Mae Taliadau Bluetooth Yn Agor Ffiniau Newydd

Mae bron pawb yn dychryn lawrlwytho ap arall eto wrth iddyn nhw eistedd i lawr i ginio mewn bwyty. Wrth i Covid-19 yrru'r angen am archebu a thaliadau digyswllt, daeth blinder ap yn symptom eilaidd. Disgwylir i dechnoleg Bluetooth symleiddio'r trafodion ariannol hyn trwy ganiatáu taliadau di-gyffwrdd ar ystodau hir, gan ysgogi apiau presennol i wneud hynny. Esboniodd astudiaeth ddiweddar sut y gwnaeth y pandemig gyflymu mabwysiadu technolegau talu digidol yn sylweddol. Mae gan 4 o bob 10 defnyddiwr yr UD