Marchnata Symudol a Thabledi

Marchnata symudol, marchnata SMS, apiau symudol, a chynhyrchion, gwasanaethau a newyddion technoleg marchnata llechen i farchnatwyr Martech Zone

 • Tŵr Synhwyrydd: Cudd-wybodaeth Ap Symudol ar gyfer Optimeiddio App Store (ASO)

  Tŵr Synhwyrydd: Y Wybodaeth Ap Symudol sydd ei hangen arnoch chi ar gyfer Optimeiddio App Store (ASO)

  Mae mynediad at fetrigau app cywir yn hanfodol ar gyfer optimeiddio siopau app (ASO). Mae Sensor Tower's App Intelligence yn newidiwr gêm yn hyn o beth. Mae'r erthygl hon yn rhoi trosolwg o Apiau Sensor Tower's Intelligence a sut mae'n grymuso busnesau yn y diwydiant apiau symudol. Gyda Sensor Tower's App Intelligence, mae defnyddwyr yn cael mynediad at filoedd o fetrigau ap ar flaenau eu bysedd. Yn llywio trwy…

 • Hanes Negeseuon Testun (SMS, MMS, Tecstio)

  Hanes Negeseuon Testun (Diweddarwyd ar gyfer 2023)

  Yn y byd sydd ohoni, mae tecstio yn ffurf hollbresennol o gyfathrebu, ond roedd iddo ddechreuadau diymhongar. Gadewch i ni deithio trwy hanes tecstio, gan dynnu sylw at y cerrig milltir allweddol a amlygwyd yn y gyfres hyfryd o ffeithluniau isod o SimpleTexting. 1992: Y Neges Testun Cyntaf Ar 3 Rhagfyr, 1992, yn y DU, anfonwyd y neges destun gyntaf erioed. Anfonodd y peiriannydd Neil Papworth y neges…

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Ffrâm Wire Hotgloo a Llwyfan Prototeipio ar gyfer Penbwrdd, Tabled, a Symudol

  HotGloo: Yr Offeryn Wireframe ac Prototeipio Premier ar gyfer Penbwrdd, Tabled a Symudol

  Mae fframio gwifrau yn gam cychwynnol hanfodol wrth ddylunio profiad y defnyddiwr (UX) ar gyfer gwefannau, cymwysiadau, neu ryngwynebau digidol. Mae'n golygu creu cynrychiolaeth symlach a gweledol o strwythur a chynllun tudalen we neu raglen heb ganolbwyntio ar elfennau dylunio manwl fel lliwiau, graffeg neu deipograffeg. Mae fframiau gwifren yn gweithredu fel glasbrint neu fframwaith ysgerbydol ar gyfer y rownd derfynol…

 • Hanes Marchnata

  Hanes Marchnata

  Mae tarddiad y gair marchnata yn yr iaith Saesneg Canol hwyr. Gellir ei olrhain yn ôl i'r gair Hen Saesneg mǣrket , a olygai farchnad neu fan lle'r oedd nwyddau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Dros amser, esblygodd y term, ac erbyn yr 16eg ganrif, daeth i gyfeirio at weithgareddau amrywiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu cynhyrchion neu…

 • Localytics yr Ucheldir: Marchnata Apiau Symudol a Dadansoddeg Apiau

  Localytics: Llwyfan Marchnata Apiau Symudol a Dadansoddi Apiau

  Mewn marchnata apiau symudol, yr allwedd i lwyddiant yw ymgysylltu â'ch cynulleidfa ar lefel ddyfnach, fwy ystyrlon. Dyna lle mae Localytics yn dod i mewn. Fel meddalwedd marchnata a dadansoddeg ap symudol blaenllaw, mae Localytics yn grymuso busnesau i gyflwyno ymgyrchoedd apiau symudol personol sy'n ysgogi ymgysylltiad, teyrngarwch, a throsiadau. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio pam y dylai Localytics fod yn ateb ichi ar gyfer…

 • Beth yw Marchnata fel Gwasanaeth (MaaS)? Pam ddylech chi ei ddewis yn lle llogi marchnata cyntaf

  Pam y dylai Busnesau Bach a Busnesau Newydd Twf Uchel Oedi Cyn Llogi Eu Gweithiwr Marchnata Cyntaf a Phartner Gyda Darparwr Marchnata fel Gwasanaeth (MaaS)

  Wrth i fusnesau newydd a busnesau bach gynyddu a llwyddo, maent yn wynebu penderfyniad hollbwysig: A ddylent logi gweithiwr marchnata mewnol neu bartner gydag asiantaeth farchnata draddodiadol? Er y gallai cael aelod penodol o staff i arwain ymwybyddiaeth, cynhyrchu plwm, uwch-werthu, a chadw ymddangos yn ddeniadol, yn aml nid yw'n cyrraedd y disgwyliadau. Gall partneru ag asiantaeth roi rhywfaint o ryddhad trwy adeiladu…

 • Awtomeiddio Gwerthu a Marchnata a Deallusrwydd Artiffisial

  Rhyddhewch Grym AI ac Awtomeiddio Nawr: Glasbrint ar gyfer Diogelu Eich Busnes i'r Dyfodol

  Gyda chyfnodau economaidd ansicr, mae cwmnïau'n ceisio diogelu iechyd ariannol eu busnes. Mae deall elw ar fuddsoddiad (ROI) eu mentrau trawsnewid digidol (DX) wrth wraidd y rhan fwyaf o sgyrsiau. Fel perchnogion busnes a phartneriaid gwasanaeth dibynadwy, rydym yn cydnabod y risgiau'n llawn ac yn cynghori ein cleientiaid yn unol â hynny. Mewn amseroedd da, mae cwmnïau yn aml yn edrych ar sut i arloesi, dal marchnad…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.