Dadlau yn Erbyn Hanes ac ar gyfer Entre-Gymudo

Roeddwn yn cael sgwrs ddiddorol gyda fy ffrind, Chad Myers o 3 Hats Marketing, yn trafod sut mae ein heconomi amaethyddol a'r Chwyldro Diwydiannol wedi arwain at ein harferion gwaith modern. Yn union fel bysellfyrddau QWERTY ein cyfrifiadur (fe'u cynlluniwyd i fod yn aneffeithlon fel na fyddai allweddi teipiadur yn glynu, ac eto rydym yn eu defnyddio heddiw ar ddyfeisiau na fydd byth, byth yn glynu), rydym yn defnyddio meddwl bod unrhyw le rhwng 100 a 1,000 oed ( a mwy)

Pwysigrwydd Gramadeg ac Atalnodi Da mewn Blogio

Mae pobl sy'n fy adnabod yn gwybod y gallaf fod yn dipyn o ramadeg ac atalnodi. Er na fyddaf yn mynd cyn belled â chywiro pobl yn gyhoeddus (dim ond yn breifat yr wyf yn eu cymell yn breifat), gwyddys fy mod wedi golygu arwyddion sy'n cynnwys geiriau wedi'u camsillafu, collnodau sydd ar goll, a gwallau mawr yn gyffredinol. Felly, yn ddiangen i ddweud, rydw i bob amser yn ceisio sicrhau bod fy ysgrifennu hyd at snisin gramadegol. “Hyd yn oed ar flogiau?” Ie, hyd yn oed ar flogiau. “Ond

Mae angen i'r Gwerthwyr Sgiliau Pwysicaf Ddysgu

O'r diwedd, cafodd fy ngwraig gyfle i amnewid ei gliniadur 8 oed, a oedd yn dechrau gweithredu'n debycach i brosesydd geiriau Brawd o ddiwedd yr 80au, dim ond nid mor gyflym. Roedd yn Dell gyda 512 MB RAM, a gyriant caled 80 MB RAM. Roedd yn araf, yn ansefydlog, ac roedd yr handlen crank-up wedi cipio oddi ar y blaen. Yn y diwedd, prynodd Samsung Netbook gan Best Buy. Iawn, nid yw hynny'n deilwng iawn o flog, ond mae yna