Cynnwys Gated neu Heb Gat: Pryd? Pam? Sut…

Mae cyrraedd eich cynulleidfa trwy groestorri â'u hymddygiad digidol yn dod yn fwy hygyrch yn ei hanfod trwy hysbysebu a chyfryngau wedi'u targedu. Mae cael eich brand yn flaenllaw ym meddwl eich prynwr, eu helpu i ddod yn fwy ymwybodol o'ch brand a gobeithio eu cynnwys yn nhaith y prynwr adnabyddus yn sylweddol anoddach. Mae'n cymryd cynnwys sy'n atseinio â'u hanghenion a'u diddordebau, ac sy'n cael ei weini iddynt ar yr adegau gorau posibl i danio'r broses honno. Fodd bynnag, y cwestiwn