Sut i Wella Cyfraddau Trosi Symudol Gyda Waledi Digidol

Mae cyfraddau trosi symudol yn cynrychioli canran y bobl a ddewisodd ddefnyddio'ch ap symudol / gwefan wedi'i optimeiddio'n symudol, allan o gyfanswm y rhai a gynigiwyd iddynt. Bydd y rhif hwn yn dweud wrthych pa mor dda yw'ch ymgyrch symudol a, gan roi sylw i fanylion, beth sydd angen ei wella. Mae llawer o fanwerthwyr e-fasnach sydd fel arall yn llwyddiannus yn gweld eu helw yn plymio o ran defnyddwyr symudol. Mae cyfradd gadael cartiau siopa yn chwerthinllyd o uchel ar gyfer gwefannau symudol, a hynny yw os ydych chi

Sut i Wella Teyrngarwch Cwsmer gyda Marchnata Digidol

Ni allwch gadw'r hyn nad ydych yn ei ddeall. Wrth ganolbwyntio ar gaffaeliad cyson gan gwsmeriaid, mae'n hawdd ei gario i ffwrdd. Iawn, felly rydych chi wedi cyfrifo strategaeth gaffael, rydych chi wedi gwneud i'ch cynnyrch / gwasanaeth ffitio i mewn i fywydau'r cwsmeriaid. Mae eich cynnig gwerth unigryw (UVP) yn gweithio - mae'n denu trosi ac yn arwain penderfyniadau prynu. Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd ar ôl? Ble mae'r defnyddiwr yn ffitio ar ôl cwblhau'r cylch gwerthu? Dechreuwch trwy Ddeall eich Cynulleidfa Er ei fod