Mae Tanysgrifiadau Cylchlythyr Ar Broffil Twitter Yn Ennill Ar Gyfer Marchnatwyr E-bost A Tanysgrifwyr

Nid yw'n gyfrinach bod cylchlythyrau'n rhoi llinell gyfathrebu uniongyrchol â'u crewyr i'w crewyr, a all ddod ag ymwybyddiaeth a chanlyniadau anhygoel i'w cymuned neu eu cynnyrch. Fodd bynnag, gall adeiladu rhestr e-bost gywir gymryd llawer o amser ac ymdrech i'r anfonwr a'r derbynnydd. Ar gyfer anfonwyr, arferion gorau fel cael caniatâd defnyddwyr i gysylltu, dilysu cyfeiriadau e-bost trwy ddulliau optio i mewn sengl neu ddwbl a chadw'ch rhestr e-bost yn gyfredol