Rhaid mai “Cwsmer yn Gyntaf” yw'r Mantra

Mae harneisio pŵer y nifer o dechnolegau marchnata soffistigedig sydd ar gael yn gam da i fusnes, ond dim ond os ydych chi'n cadw'ch cwsmer mewn cof. Mae twf busnes yn dibynnu ar dechnoleg, mae hon yn ffaith ddiamheuol, ond yn bwysicach nag unrhyw offeryn neu ddarn o feddalwedd yw'r bobl rydych chi'n gwerthu iddynt. Mae dod i adnabod eich cwsmer pan nad ydyn nhw'n rhywun wyneb yn wyneb yn achosi problemau, ond mae'r nifer helaeth o ddata i chwarae gyda modd

Pam mae Martech yn Gorfodol Strategol ar gyfer Twf Busnes

Mae technoleg marchnata wedi bod ar gynnydd dros y degawd diwethaf, heb sôn am flynyddoedd. Os nad ydych wedi coleddu Martech eto, ac yn gweithio ym maes marchnata (neu werthu, o ran hynny), yna mae'n well ichi ymuno â chi cyn i chi gael eich gadael ar ôl! Mae technoleg farchnata newydd wedi rhoi cyfleoedd i fusnesau adeiladu ymgyrchoedd marchnata effeithiol a mesuradwy, dadansoddi data marchnata mewn amser real, ac awtomeiddio eu marchnata i yrru trosiadau, cynhyrchiant a ROI i fyny, gan ostwng costau, amser ac aneffeithlonrwydd.