Ystadegau Marchnata Cynnwys 2019

Mae dod o hyd i'r teclyn hyrwyddo cywir sydd nid yn unig yn cyrraedd y gynulleidfa ond yn creu cysylltiad â'r gwylwyr yn beth anodd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae marchnatwyr wedi bod yn canolbwyntio ar y mater hwn, gan brofi a buddsoddi mewn amrywiol ddulliau i weld pa un sy'n gweithio orau. Ac er mawr syndod i neb, roedd marchnata cynnwys yn y man mwyaf blaenllaw ym myd hysbysebu. Mae llawer yn tybio bod marchnata cynnwys wedi bod o gwmpas dim ond dros yr ychydig ddiwethaf