Heriau Marchnata - A Datrysiadau - ar gyfer 2021

Roedd y llynedd yn daith anodd i farchnatwyr, gan orfodi busnesau ym mron pob sector i golyn neu hyd yn oed ddisodli strategaethau cyfan yn wyneb amgylchiadau annymunol. I lawer, y newid mwyaf nodedig oedd effaith pellhau cymdeithasol a lloches ar waith, a greodd bigiad enfawr mewn gweithgaredd siopa ar-lein, hyd yn oed mewn diwydiannau lle nad oedd e-fasnach mor amlwg o'r blaen. Arweiniodd y newid hwn at dirwedd ddigidol orlawn, gyda mwy o sefydliadau'n cystadlu am ddefnyddwyr