Beth yw dylunio niwro?

Mae Neuro Design yn faes newydd sy'n tyfu sy'n cymhwyso mewnwelediadau o'r gwyddorau meddwl i helpu i lunio dyluniadau mwy effeithiol. Gall y mewnwelediadau hyn ddod o ddwy brif ffynhonnell: Egwyddorion cyffredinol arferion gorau Neuro Design sydd wedi deillio o ymchwil academaidd ar y system weledol ddynol a seicoleg gweledigaeth. Mae'r rhain yn cynnwys pethau fel pa rannau o'n maes gweledol sy'n fwy sensitif i sylwi ar elfennau gweledol, a thrwy hynny helpu dylunwyr i gyfansoddi