Sut Mae Startups Yn Ewinedd Eu Lansiad ar Helfa Cynnyrch

Mae'r broses lansio ar gyfer cychwyn mewn unrhyw ddiwydiant yn un fyd-eang: lluniwch syniad gwych, gwnewch fersiwn demo ohono i'w arddangos, denu rhai buddsoddwyr ac yna elw unwaith y byddwch chi'n taro'r farchnad gyda chynnyrch gorffenedig. Wrth gwrs, wrth i ddiwydiannau esblygu, felly hefyd yr offer. Nod pob cenhedlaeth yw datgelu ffordd newydd o gael cychwyniadau i sylw'r cyhoedd. Roedd cyfnodau blaenorol yn dibynnu ar werthwyr o ddrws i ddrws, postiadau

19 Ystadegau Gwerthu ar gyfer E-bost, Ffôn, Post Llais a Gwerthu Cymdeithasol

Mae gwerthu yn fusnes pobl lle mae perthnasoedd o bwys cymaint â'r cynnyrch, yn enwedig yn y diwydiant gwerthu meddalwedd. Mae ar berchnogion busnes angen rhywun y gallant ddibynnu arno am eu technoleg. Byddant yn trosoledd y realiti hwn, ac yn ymladd am y pris gwell, ond mae'n mynd yn ddyfnach na hynny. Mae'n rhaid i gynrychiolydd gwerthu a pherchennog SMB gyd-dynnu, ac mae'n bwysicach i'r cynrychiolydd gwerthu i hynny ddigwydd. Nid yw'n anghyffredin i a