Alexander Frolov

Alexander Frolov

Mae Alexander yn Brif Swyddog Gweithredol ac yn gyd-sylfaenydd yn HypeAuditor. Mae Alex wedi cael ei gydnabod sawl gwaith ar Restr y 50 Chwaraewr Diwydiant Gorau gan Talking Influence am ei waith i wella tryloywder o fewn y diwydiant marchnata dylanwadwyr. Mae Alex yn arwain y ffordd wrth wella tryloywder o fewn y diwydiant a chreodd y system canfod twyll fwyaf datblygedig yn seiliedig ar AI i osod y safon ar gyfer gwneud marchnata dylanwadwyr yn deg, yn dryloyw ac yn effeithiol.
 • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata Dyfodol Marchnata Dylanwadwyr B2B

  Mae Dylanwadwyr B2B Ar Gynnydd: Beth Mae Hyn yn Ei Olygu I Brandiau A Dyfodol Marchnata B2B?

  Fel defnyddwyr, rydym yn gyfarwydd ag ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr busnes-i-ddefnyddiwr (B2C). Dros y degawd diwethaf, mae marchnata dylanwadwyr wedi chwyldroi'r ffordd y mae brandiau'n ymgysylltu â defnyddwyr, gan ddarparu ffordd i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo prynu i gynulleidfaoedd mwy, a rhai wedi'u targedu'n well. Ond dim ond yn ddiweddar y mae cwmnïau busnes-i-fusnes (B2B) wedi cydnabod gwerth yr economi crewyr, ac mae eu hymwneud â dylanwadwyr yn…

 • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata Dylanwadwr Tirwedd Marchnata

  Gorffennol, Presennol a Dyfodol Tirwedd Marchnata'r Dylanwadwyr

  Mae'r degawd diwethaf wedi bod yn un o dwf aruthrol ar gyfer marchnata dylanwadwyr, gan ei sefydlu fel strategaeth hanfodol ar gyfer brandiau yn eu hymdrechion i gysylltu â'u cynulleidfaoedd allweddol. Ac mae disgwyl i'w hapêl bara wrth i fwy o frandiau geisio partneru â dylanwadwyr i ddangos eu dilysrwydd. Gyda chynnydd e-fasnach gymdeithasol, ailddosbarthu gwariant hysbysebu i…

 • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata Sut i gyfathrebu â dylanwadwyr

  Sut i Gyfathrebu'n Llwyddiannus â Dylanwadwyr

  Mae marchnata dylanwadwyr yn gyflym wedi dod yn agwedd amlwg ar unrhyw ymgyrch frand lwyddiannus, gan gyrraedd gwerth marchnad o $13.8 biliwn yn 2021, a disgwylir i'r nifer hwnnw dyfu. Parhaodd ail flwyddyn y pandemig COVID-19 i gyflymu poblogrwydd marchnata dylanwadwyr wrth i ddefnyddwyr barhau i ddibynnu ar siopa ar-lein a chynyddu eu defnydd o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel…

 • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata Ymgyrch Marchnata Dylanwadwyr #GetVaccinated

  Ymgyrch #GetVaccinated Earns Dylanwadwyr Parch Prif Ffrwd

  Hyd yn oed cyn i'r brechlyn COVID-19 cyntaf gael ei weinyddu yn yr UD ym mis Rhagfyr 2020, roedd ffigurau proffil uchel mewn adloniant, y llywodraeth, gofal iechyd a busnes yn annog Americanwyr i gael eu brechu. Ar ôl ymchwydd cychwynnol, fodd bynnag, gostyngodd cyflymder y brechiadau hyd yn oed wrth i'r brechlynnau ddod ar gael yn ehangach a thyfodd y rhestr o bobl a oedd yn gymwys i'w cael. Tra na…

 • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata Tueddiadau Marchnata Dylanwadwyr

  Disgwylir Tueddiadau Marchnata Dylanwadol yn 7

  Wrth i'r byd ddod allan o'r pandemig a'r canlyniad a adawyd yn ei sgil, bydd marchnata dylanwadwyr, nid yn wahanol i fwyafrif helaeth o ddiwydiannau, yn cael ei hun yn newid. Wrth i bobl gael eu gorfodi i ddibynnu ar rithwir yn lle profiadau personol a threulio mwy o amser ar rwydweithiau cymdeithasol yn lle digwyddiadau a chyfarfodydd personol, yn sydyn cafodd marchnata dylanwadwyr ei hun ar y blaen…