Ymgyrch #GetVaccinated Earns Dylanwadwyr Parch Prif Ffrwd

Hyd yn oed cyn i'r brechiad COVID-19 cyntaf gael ei weinyddu yn yr UD ym mis Rhagfyr 2020, roedd ffigurau proffil uchel ym maes adloniant, llywodraeth, gofal iechyd a busnes yn annog Americanwyr i gael eu brechu. Ar ôl ymchwydd cychwynnol, fodd bynnag, gostyngodd cyflymder y brechiadau hyd yn oed wrth i'r brechlynnau ddod ar gael yn ehangach ac wrth i'r rhestr o bobl a oedd yn gymwys i'w cael dyfu. Er na fyddai unrhyw faint o ymdrech yn argyhoeddi pawb a allai gael eu brechu i wneud hynny, mae yna

Disgwylir Tueddiadau Marchnata Dylanwadol yn 7

Wrth i'r byd ddod i'r amlwg o'r pandemig a'r canlyniad a adawyd yn ei sgil, bydd marchnata dylanwadwyr, nid yn wahanol i fwyafrif helaeth o ddiwydiannau, yn newid. Wrth i bobl gael eu gorfodi i ddibynnu ar rithwir yn lle profiadau personol a threulio mwy o amser ar rwydweithiau cymdeithasol yn lle digwyddiadau a chyfarfodydd personol, yn sydyn cafodd marchnata dylanwadwyr ei hun ar flaen y gad o ran cyfle i frandiau gyrraedd defnyddwyr trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn ystyrlon a dilys