Dadansoddeg a PhrofiOffer MarchnataMartech Zone apps

Ymgyrch Google Analytics UTM Querystring Builder

Defnyddiwch yr offeryn hwn i adeiladu eich Ymgyrch Google Analytics URL. Mae'r ffurflen yn dilysu eich URL, yn cynnwys rhesymeg ynghylch a oes ganddo querystring eisoes ynddo, ac yn ychwanegu pob un o'r priodol UTM newidynnau: utm_id, utm_ymgyrch, ffynhonnell_utm, utm_canolig, ac yn ddewisol utm_term ac utm_cynnwys.

Yn eisiau: URL dilys gan gynnwys https:// gyda pharth, tudalen, a querystring dewisol
Dewisol: Defnyddiwch i nodi pa ymgyrch hysbysebion y mae'r cyfeiriad hwn yn cyfeirio ato.
Dewisol: Defnyddiwch i nodi hyrwyddiad neu ymgyrch benodol.
Yn eisiau: Defnyddiwch i nodi cyfrwng fel e-bost neu gost fesul clic.
Yn eisiau: Defnyddiwch i nodi peiriant chwilio, cylchlythyr, neu ffynhonnell arall.
Dewisol: Defnyddiwch i nodi'r allweddeiriau a dargedwyd.
Dewisol: Defnyddiwch ar gyfer profion A/B i wahaniaethu rhwng hysbysebion neu ddolenni sy'n pwyntio at yr un URL.

Copïo URL yr Ymgyrch

Os ydych chi'n darllen hwn trwy RSS neu e-bost, cliciwch drwodd i'r wefan i ddefnyddio'r offeryn:

Adeiladwr URL Ymgyrch UTM Google Analytics

Beth Mae Newidynnau'r Ymgyrch (UTM) yn cael eu Trosglwyddo i Google Analytics?

UTM mae newidynnau yn baramedrau y gallwch eu hychwanegu at URL i olrhain perfformiad ymgyrchoedd yn Google Analytics. Dyma restr o'r newidynnau UTM ac esboniadau ar gyfer URLau ymgyrch yn Google Analytics:

  1. utm_id: Paramedr dewisol i nodi pa ymgyrch y mae'r atgyfeiriad hwn yn cyfeirio ati.
  2. ffynhonnell_utm: Paramedr gofynnol sy'n nodi ffynhonnell y traffig, megis peiriant chwilio (ee Google), gwefan (ee Forbes), neu gylchlythyr (ee Mailchimp).
  3. utm_canolig: Paramedr gofynnol sy'n nodi cyfrwng yr ymgyrch, megis chwiliad organig, chwiliad taledig, e-bost, neu gyfryngau cymdeithasol.
  4. utm_ymgyrch: Mae dewisol ond argymhellir yn gryf paramedr sy'n nodi'r ymgyrch neu hyrwyddiad penodol sy'n cael ei olrhain, megis lansio cynnyrch neu werthu.
  5. utm_term: Paramedr dewisol sy'n nodi'r allweddair neu'r ymadrodd a arweiniodd at yr ymweliad, megis yr ymholiad chwilio a ddefnyddiwyd ar beiriant chwilio.
  6. utm_cynnwys: Paramedr dewisol i wahaniaethu rhwng fersiynau o'r un hysbyseb neu ddolen, fel dwy fersiwn wahanol o hysbyseb baner.

I ddefnyddio newidynnau UTM, bydd angen i chi eu hatodi i ddiwedd eich URL fel paramedrau ymholiad. Er enghraifft:

http://www.example.com?utm_id=123&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=product_launch&utm_term=running_shoes&utm_content=banner_ad_1

Sut i Gasglu a Thracio Data Ymgyrch yn Google Analytics

Dyma fideo trylwyr ar gynllunio a gweithredu'ch ymgyrchoedd gan ddefnyddio Google Analytics.

Ble Mae Fy Adroddiadau Ymgyrch Google Analytics Yn Google Analytics 4?

Os byddwch yn llywio i Adroddiadau > Caffael > Caffael Traffig, gallwch chi ddiweddaru'r adroddiad i arddangos ymgyrch, ffynhonnell, a chyfrwng gan ddefnyddio'r gwymplen a'r arwydd + i ychwanegu dimensiwn eilaidd i'r adroddiadau.

Olrhain Ymgyrch Google Analytics 4 (GA4)

Ble Mae Fy Adroddiadau Ymgyrch Google Analytics Mewn Dadansoddeg Gyffredinol?

Mae adroddiadau Google Analytics i'w cael yn y ddewislen Caffael, a gallwch ychwanegu unrhyw ddimensiynau ychwanegol rydych chi wedi'u diffinio uchod. Cofiwch nad yw data Google Analytics yn syth; mae angen peth amser cyn iddo gael ei ddiweddaru.

Adroddiad Ymgyrch Google Analytics

Taflen Google Ar gyfer Olrhain URLau Ymgyrch UTM

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y Google Sheet a adeiladwyd gennym (a gallwch gopïo i'ch Google Workspace eich hun) sy'n galluogi safoni a chofnodi eich holl URLau Ymgyrch UTM Google.

Sut i Olrhain URLau Ymgyrch UTM yn Google Sheets

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.