Lleihau Cartiau wedi'u Gadael Y Tymor Gwyliau hwn: 8 Awgrym i Werthu Effaith

Yn ddiweddar, gwyliais fideo o reolwr Targed yn sefyll ar ben ei ddesg dalu, yn traddodi araith gyffrous i'w staff cyn agor y drws i siopwyr Dydd Gwener Du, gan ralio'i filwyr fel pe bai'n eu paratoi ar gyfer brwydr. Yn 2016, roedd yr anhrefn a oedd yn Ddydd Gwener Du yn fwy nag erioed. Er bod siopwyr wedi gwario $ 10 yn llai ar gyfartaledd nag a wnaethant y llynedd, roedd tair miliwn yn fwy o siopwyr Dydd Gwener Du yn 2016 nag yn