Pam (a Sut) i Ymgorffori Ail -getio yn eich Strategaeth Ddigidol

Mae ail -getio, yr arfer o weini hysbysebion i bobl sydd wedi ymgysylltu â chi ar-lein o'r blaen, wedi dod yn frawychus o'r byd marchnata digidol, ac am reswm da: mae'n hynod bwerus ac yn hynod gost-effeithiol. Gall ail -getio, yn ei amrywiol ffurfiau, fod yn ategu strategaeth ddigidol sy'n bodoli eisoes, a gall eich helpu i gael mwy allan o'r ymgyrchoedd rydych chi eisoes yn eu cynnal. Yn y swydd hon byddaf yn ymdrin ag ychydig o ffyrdd y gall marchnatwyr drosoledd retargetio iddynt