Taleb: Lansio Hyrwyddiadau Personol Gyda Chynllun Am Ddim Taleb

Mae Voucherify yn Feddalwedd Hyrwyddo a Rheoli Teyrngarwch API-gyntaf sy'n helpu i lansio, rheoli, ac olrhain ymgyrchoedd hyrwyddo wedi'u personoli fel cwponau disgownt, hyrwyddiadau awtomatig, cardiau rhodd, sweepstakes, rhaglenni teyrngarwch, a rhaglenni atgyfeirio. Mae hyrwyddiadau wedi'u personoli, cardiau rhodd, rhoddion, teyrngarwch neu raglenni atgyfeirio yn arbennig o bwysig yng nghyfnodau cynnar y twf. Mae busnesau newydd yn aml yn ei chael hi'n anodd caffael cwsmeriaid, lle gall lansio cwponau disgownt wedi'u personoli, hyrwyddiadau troliau neu gardiau rhodd fod yn hanfodol i ddenu cwsmeriaid newydd. Dros 79% o'r UD

Sut I Lansio Ymgyrch Seiliedig ar y Tywydd yn Gyflym Heb Sgiliau Codio

Ar ôl gwerthiannau Dydd Gwener Du, frenzy siopa Nadolig, a gwerthiannau ar ôl y Nadolig rydyn ni'n cael ein hunain yn nhymor gwerthu mwyaf diflas y flwyddyn unwaith eto - mae'n oer, yn llwyd, yn bwrw glaw ac yn bwrw eira. Mae pobl yn eistedd gartref, yn hytrach na mynd am dro o amgylch y canolfannau siopa. Datgelodd astudiaeth yn 2010 gan yr economegydd, Kyle B. Murray, y gallai dod i gysylltiad â golau haul gynyddu'r defnydd a'n tebygolrwydd o wario. Yn yr un modd, pan mae'n gymylog ac yn oer, mae ein tebygolrwydd o wario yn lleihau. Ar ben hynny, yn

Mae Technoleg Dysgu yn hollbwysig fel Rheolwr CRM: Dyma Rai Adnoddau

Pam ddylech chi ddysgu sgiliau technoleg fel Rheolwr CRM? Yn y gorffennol, i fod yn Rheolwr Perthynas Cwsmer da roedd angen i chi seicoleg ac ychydig o sgiliau marchnata. Heddiw, mae CRM yn llawer mwy o gêm dechnoleg nag yn wreiddiol. Yn y gorffennol, roedd rheolwr CRM yn canolbwyntio mwy ar sut i greu copi e-bost, person â mwy o feddwl creadigol. Heddiw, peiriannydd neu arbenigwr data sydd â gwybodaeth sylfaenol yw arbenigwr CRM da