Jeff Beck

Jeff Beck

Jeff yw Prif Swyddog Gweithredol a Llywydd Datrysiadau Cartrefi Dail, un o brif ddarparwyr cynhyrchion cartref - fel ffenestri, cwteri, diogelwch cartref, a mwy. Gyda dros 16 mlynedd o brofiad diwydiant wedi'i wreiddio mewn technoleg gwybodaeth, gweithrediadau, rheoli prosiectau ac arweinyddiaeth, mae Beck wedi trawsnewid y gweithrediadau busnes mewnol, gan weithredu technoleg arloesol sydd wedi meithrin graddfa heb ei chyfateb.
  • Dadansoddeg a Phrofi diwylliant sy'n cael ei yrru gan ddata

    Sut i Adeiladu Diwylliant a Yrrir gan Ddata i Gynyddu Gwaelod eich Cwmni

    Roedd gan y flwyddyn ddiwethaf oblygiadau ar draws diwydiannau, ac rydych chi ar fin newid yn ôl pob tebyg. Gyda CMOs ac adrannau marchnata yn gwella ar ôl blwyddyn o wariant llai, lle rydych chi'n buddsoddi eich doleri marchnata eleni gallwch chi ail-leoli o fewn eich marchnad. Nawr yw'r amser i fuddsoddi yn yr atebion technoleg cywir sy'n cael eu gyrru gan ddata i ddatgloi gwell mewnwelediadau marchnata. Ddim yn…