15 Awgrymiadau Marchnata Symudol i Yrru Mwy o Werthiannau

Yn y farchnad hynod gystadleuol heddiw, mae un peth yn sicr: rhaid i'ch ymdrechion marchnata ar-lein gynnwys strategaethau marchnata symudol, neu fel arall byddwch chi'n colli llawer o weithredu! Mae llawer o bobl heddiw yn gaeth i'w ffonau, yn bennaf oherwydd eu bod yn gyfarwydd â'u sianeli cyfryngau cymdeithasol, â'r gallu i gyfathrebu ag eraill ar unwaith, a hefyd â'r angen i “aros yn gyflym” gyda phethau pwysig neu lai pwysig . Fel Milly Marks, arbenigwr yn