Rydych chi (Dal) Wedi Cael Post: Pam Mae Deallusrwydd Artiffisial yn golygu Dyfodol Cadarn i E-byst Marchnata

Mae'n anodd credu bod e-bost wedi bod o gwmpas ers 45 mlynedd. Nid yw'r mwyafrif o farchnatwyr heddiw erioed wedi byw mewn byd heb e-bost. Ac eto er gwaethaf cael ein plethu i wead bywyd a busnes bob dydd i gynifer ohonom cyhyd, nid yw profiad y defnyddiwr e-bost wedi esblygu fawr ddim ers anfon y neges gyntaf ym 1971. Cadarn, gallwn nawr gyrchu e-bost ar fwy o ddyfeisiau, fwy neu lai. unrhyw bryd yn unrhyw le, ond y broses sylfaenol