Kickstarting Eich Ymgyrch Marchnata Fideo mewn 3 Ffordd

Mae'n debyg eich bod wedi clywed trwy'r grapevine bod fideos yn fuddsoddiadau gwerth chweil i unrhyw fusnes sy'n ceisio gwella eu presenoldeb ar-lein. Mae'r clipiau hyn yn wych am gynyddu cyfraddau trosi oherwydd maen nhw'n wych am ymgysylltu â'r gynulleidfa a chyfleu negeseuon cymhleth mewn ffordd effeithlon - beth sydd ddim i'w garu? Felly, rydych chi'n pendroni sut allwch chi gychwyn eich ymgyrch farchnata fideo? Gall ymgyrch farchnata fideo ymddangos fel prosiect enfawr ac nid ydych chi'n gwybod beth