Mae Data Perffaith yn Amhosib

Mae marchnata yn yr oes fodern yn beth doniol; er bod ymgyrchoedd marchnata ar y we yn llawer haws i'w holrhain nag ymgyrchoedd traddodiadol, mae cymaint o wybodaeth ar gael fel y gall pobl gael eu parlysu wrth geisio am fwy o ddata a gwybodaeth gywir 100%. I rai, mae'r amser a arbedir trwy allu darganfod yn gyflym nifer y bobl a welodd eu hysbyseb ar-lein yn ystod mis penodol yn cael ei ddirprwyo erbyn yr amser