Synergedd: Sut mae Marchnatwyr yn Ymhelaethu ar Gyfryngau Perchnogaeth gyda Chyfryngau Taledig a Thaledig gyda'r Perchnogaeth

Mae trin marchnata taledig a marchnata dan berchnogaeth ar wahân yn costio trosiadau, safle a refeniw i farchnatwyr. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn gwerthuso sianeli ar wahân, neu, yn rhannu marchnata taledig, a enillir ac sy'n eiddo iddo. Y canlyniad? Rydych chi'n gadael 50-100% o'ch canlyniadau posib ar y bwrdd. Yn ddiweddar, gofynnais i bron i gant o CMOs a swyddogion gweithredol marchnata: Sut mae marchnata organig a thâl yn dylanwadu ac yn ymhelaethu ar ei gilydd? Roedd eu hatebion yn rhyfeddol o graff, ac yn darparu tystiolaeth bwerus y dylai marchnatwyr geisio a manteisio ar synergeddau

10 Peth 8 Awr yn CES 2017 Wedi Dysgu Fi Am Dechneg Yfory

Fel idiot, ymunais â 165,000 o dechnolegwyr, marchnatwyr, dylanwadwyr, hucksters eraill ag obsesiwn teclynnau, ac amrywiol eraill yn CES 2017 yr wythnos diwethaf. Treuliais y rhan fwyaf o fy amser yn cwrdd â phobl. Neu, yn fwy cywir, yn Lyfts, Ubers, a chabiau yn bragu traffig Vegas o uffern ar fy ffordd i gwrdd â phobl. Ond mi wnes i gadw wyth awr ar gyfer rhywbeth y dylai pawb sy'n caru technoleg ei wneud o leiaf unwaith: crwydro llawr y prif neuaddau confensiwn yn CES, yr

Pam y bydd 2016 yn Bwynt Tipio Byd-eang ar gyfer yr Economi Symudol

Mae gwyddonwyr yn Antarctica yn lawrlwytho gemau symudol. Mae rhieni yn Syria yn poeni am blant yn defnyddio gormod o dechnoleg. Mae ynyswyr yn Samoa Americanaidd yn cysylltu â 4G, ac mae sherpas yn Nepal yn sgwrsio ar eu ffonau smart wrth lugio llwythi 75 pwys. Beth sy'n Digwydd? Mae'r economi symudol yn cyrraedd pwynt tipio byd-eang. Rydyn ni'n clywed y niferoedd mawr trwy'r amser. 800 miliwn o danysgrifwyr symudol newydd gyda ffonau smart eleni, yn fyd-eang. 600 miliwn yn fwy yn 2016. Ychwanegwch y cyfan gyda'r presennol