John Koetsier

John Koetsier yn newyddiadurwr, dadansoddwr, a dyfodolwr. Fel Economegydd Symudol yn Tiwn, Rwy'n rhagweld ac yn dadansoddi tueddiadau sy'n effeithio ar yr ecosystem symudol. Rydw i wedi bod yn newyddiadurwr, dadansoddwr, a gweithrediaeth gorfforaethol, ac wedi croniclo cynnydd yr economi symudol. Cyn ymuno â TUNE, adeiladais dîm ymchwil VB Insight yn VentureBeat a rheoli timau gan greu meddalwedd ar gyfer partneriaid fel Intel a Disney. Yn ogystal, rwyf wedi arwain timau technegol, wedi adeiladu gwefannau cymdeithasol ac apiau symudol, ac wedi ymgynghori ar ffonau symudol, cymdeithasol ac IoT. Yn 2014, cefais fy enwi i 100 gorau Folio o "entrepreneuriaid a arloeswyr mwyaf arloesol y diwydiant cyfryngau." Rwy'n byw yn British Columbia, Canada gyda fy nheulu, lle rwy'n hyfforddi pêl fas a hoci, er nad ar yr un pryd.
 • Cynnwys Marchnata rhwydweithiau 3017395 1280

  Synergedd: Sut mae Marchnatwyr yn Ymhelaethu ar Gyfryngau Perchnogaeth gyda Chyfryngau Taledig a Thaledig gyda'r Perchnogaeth

  Mae trin marchnata taledig a marchnata sy'n eiddo ar wahân yn costio addasiadau, safle a refeniw i farchnatwyr. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn gwerthuso sianeli ar wahân, neu'n rhannu marchnata â thâl, wedi'i ennill, ac sy'n eiddo iddynt. Y canlyniad? Rydych chi'n gadael 50-100% o'ch canlyniadau posibl ar y bwrdd. Yn ddiweddar, gofynnais bron i gant o CMOs a swyddogion gweithredol marchnata: Sut mae marchnata organig a marchnata â thâl yn dylanwadu ac yn chwyddo ei gilydd? Mae eu…

 • Technoleg Newydd IMG 7032

  10 Peth 8 Awr yn CES 2017 Wedi Dysgu Fi Am Dechneg Yfory

  Fel idiot, ymunais â 165,000 o dechnolegwyr eraill ag obsesiwn â theclynnau, marchnatwyr, dylanwadwyr, hucksters, ac amrywiol eraill yn CES 2017 yr wythnos diwethaf. Treuliais y rhan fwyaf o fy amser yn cyfarfod â phobl. Neu, yn fwy cywir, yn Lyfts, Ubers, a chabiau yn herio traffig Vegas o uffern ar fy ffordd i gwrdd â phobl. Ond fe wnes i neilltuo wyth awr ar gyfer rhywbeth y dylai pawb sy'n caru technoleg ...

 • Technoleg Hysbysebu
  symudol byd-eang 2016

  Pam y bydd 2016 yn Bwynt Tipio Byd-eang ar gyfer yr Economi Symudol

  Mae gwyddonwyr yn Antarctica yn lawrlwytho gemau symudol. Mae rhieni yn Syria yn poeni am blant yn defnyddio gormod o dechnoleg. Mae ynyswyr yn Samoa America yn cysylltu â 4G, ac mae sherpas yn Nepal yn sgwrsio ar eu ffonau smart wrth lugio llwythi 75-punt. Beth sy'n Digwydd? Mae'r economi symudol yn cyrraedd pwynt tyngedfennol byd-eang. Rydym yn clywed y niferoedd mawr drwy'r amser. 800 miliwn o danysgrifwyr symudol newydd gyda…