Beth yw marchnata gofal iechyd?

Pan fyddwch chi wedi mynd i ddamwain car, wedi cwympo i lawr neu wedi dioddef rhyw fath arall o anaf difrifol, y peth olaf rydych chi'n debygol o feddwl amdano yw pa ystafell argyfwng rydych chi am ymweld â hi yn seiliedig ar y cylchlythyr masnachol, hysbysfwrdd neu e-bost diwethaf a welsoch . Nid yw'r twndis gwerthu yn berthnasol yn ystod argyfwng. Fodd bynnag, mae marchnata gofal iechyd yn llawer mwy na marchnata adrannau brys ac unedau gofal dwys. Ysbytai, clinigau gofal brys, a chanolfannau lles sy'n gyfrifol

Sut i Awtomeiddio'ch Llifoedd Gwaith Marchnata ar gyfer Cynhyrchaeth Cynyddol

Ydych chi'n cael trafferth hybu cynhyrchiant ar draws eich busnes? Os felly, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Adroddodd ServiceNow fod rheolwyr heddiw yn gwario tua 40 y cant o'r wythnos waith ar dasgau gweinyddol - sy'n golygu bod ganddyn nhw ychydig dros hanner yr wythnos i ganolbwyntio ar waith strategol pwysig. Y newyddion da yw bod datrysiad: awtomeiddio llif gwaith. Mae wyth deg chwech y cant o reolwyr yn credu y byddai prosesau gwaith awtomataidd yn cynyddu eu cynhyrchiant. Ac mae 55 y cant o'r gweithwyr yn gyffrous am