vidREACH: Llwyfan E-bost Fideo yn Ail-edrych ar Brofi

Cynhyrchu plwm yw'r prif gyfrifoldeb am dimau marchnata. Maent yn canolbwyntio ar ddod o hyd i gynulleidfa darged, ymgysylltu â hi a'i throsi'n rhagolygon a all ddod yn gwsmeriaid. Mae'n hanfodol i fusnes greu strategaeth farchnata sy'n tanio cenhedlaeth arweiniol. Yng ngoleuni hynny, mae gweithwyr proffesiynol marchnata bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o sefyll allan, yn enwedig mewn byd sy'n rhy fawr yn aml. Mae'r mwyafrif o farchnatwyr B2B yn troi at e-bost, gan ei ystyried fel y dosbarthiad mwyaf effeithiol