A fydd Robotiaid yn Disodli Pobl Werthu?

Ar ôl i Watson ddod yn hyrwyddwr Jeopardy, ymunodd IBM â Chlinig Cleveland i helpu meddygon i gyflymu a gwella cyfraddau cywirdeb eu diagnosis a'u presgripsiynau. Yn yr achos hwn, mae Watson yn ychwanegu at sgiliau meddygon. Felly, os gall cyfrifiadur helpu i gyflawni swyddogaethau meddygol, siawns na fyddai’n ymddangos y gallai rhywun gynorthwyo a gwella sgiliau gwerthwr hefyd. Ond, a fydd y cyfrifiadur byth yn disodli personél gwerthu? Athrawon, gyrwyr, asiantau teithio, a