3 Arfer Gorau i Farchnatwyr Cynnyrch mewn Cwmnïau B2B Enterprise

Mae mentrau technoleg busnes-i-fusnes (B2B) yn wynebu cyfyng-gyngor anodd. Ar y naill law, mae amodau'r farchnad sy'n newid yn gyflym yn ei gwneud yn ofynnol i'r mentrau hyn ddangos cymwyseddau gwerthu ac allbwn economaidd. Ar y llaw arall, mae gweithwyr proffesiynol marchnata technoleg yn brin, gan achosi i dimau presennol gael eu gorweithio a'i gwneud yn anoddach i dimau dyfu ac ehangu. Archwiliodd arolwg diweddar o uwch benderfynwyr marchnata y sefyllfa hon trwy nodi'r problemau diweddaraf sy'n wynebu mentrau Mynd i'r Farchnad (GTM) tra'n nodi potensial