Allocadia: Adeiladu, Tracio, a Mesur eich Cynlluniau Marchnata gyda Mwy o Hyder a Rheolaeth

Dau gymhlethdod yn unig yw cymhlethdod cynyddol a phwysau cynyddol i brofi effaith pam mae marchnata yn fwy heriol heddiw nag y bu erioed o'r blaen. Mae'r cyfuniad o sianeli mwy sydd ar gael, cwsmeriaid mwy gwybodus, gormodedd o ddata, a'r angen cyson i brofi cyfraniad at refeniw a nodau eraill wedi arwain at bwysau cynyddol ar farchnatwyr i ddod yn gynllunwyr mwy meddylgar a gwell stiwardiaid eu cyllidebau. Ond cyn belled â'u bod yn dal i fod yn sownd yn ceisio