Tueddiadau MarTech Sy'n Gyrru Trawsnewid Digidol

Mae llawer o arbenigwyr marchnata yn gwybod: dros y deng mlynedd diwethaf, mae technolegau marchnata (Martech) wedi ffrwydro mewn twf. Nid yw'r broses dwf hon yn mynd i arafu. Mewn gwirionedd, mae astudiaeth ddiweddaraf 2020 yn dangos bod dros 8000 o offer technoleg marchnata ar y farchnad. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn defnyddio mwy na phum offeryn ar ddiwrnod penodol, a mwy nag 20 yn gyffredinol wrth weithredu eu strategaethau marchnata. Mae llwyfannau Martech yn helpu'ch busnes i adennill y buddsoddiad a'r help