Pum Ffordd i Drwytho Diwylliant yn Eich Strategaeth Farchnata

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n gweld eu diwylliant ar raddfa fwy, gan flancedi'r sefydliad cyfan. Fodd bynnag, mae'n bwysig cymhwyso diwylliant diffiniedig eich sefydliad i'r holl weithrediadau mewnol, gan gynnwys eich tîm marchnata. Nid yn unig mae'n alinio'ch strategaethau â nodau cyffredinol eich cwmni, ond mae'n gosod safon i adrannau eraill ddilyn yr un peth. Dyma ychydig o ffyrdd y gall eich strategaeth farchnata adlewyrchu diwylliant cyffredinol eich sefydliad: 1. Penodi arweinydd diwylliannol.