Mae Meistroli Trosi Freemium yn golygu Bod yn Ddifrifol am Ddadansoddeg Cynnyrch

P'un a ydych chi'n siarad Rollercoaster Tycoon neu Dropbox, mae offrymau freemium yn parhau i fod yn ffordd gyffredin o ddenu defnyddwyr newydd at gynhyrchion meddalwedd defnyddwyr a menter fel ei gilydd. Ar ôl ymuno â'r platfform rhad ac am ddim, bydd rhai defnyddwyr yn trosi i gynlluniau taledig yn y pen draw, tra bydd llawer mwy yn aros yn yr haen am ddim, cynnwys gyda pha bynnag nodweddion y gallant eu cyrchu. Mae digon o ymchwil ar bynciau trosi freemium a chadw cwsmeriaid, a chaiff cwmnïau eu herio'n barhaus i wneud gwelliannau cynyddrannol hyd yn oed mewn

Dangosol: Dadansoddeg Cwsmeriaid â Mewnwelediadau Gweithredadwy

Nid yw data mawr bellach yn newydd-deb ym myd busnes. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n meddwl amdanynt eu hunain fel rhai sy'n cael eu gyrru gan ddata; mae arweinwyr technoleg yn sefydlu seilwaith casglu data, mae dadansoddwyr yn didoli trwy'r data, ac mae marchnatwyr a rheolwyr cynnyrch yn ceisio dysgu o'r data. Er gwaethaf casglu a phrosesu mwy o ddata nag erioed, mae cwmnïau'n colli mewnwelediadau gwerthfawr am eu cynhyrchion a'u cwsmeriaid oherwydd nad ydyn nhw'n defnyddio'r offer cywir i ddilyn defnyddwyr ar draws taith gyfan y cwsmer.