Ardoll Jeremy

Ardoll Jeremy

Cyd-sefydlodd Jeremy Levy dangosol gyda ffrind ac arloeswr cyfryngau cymdeithasol Andrew Weinrich ar ôl darganfod yr angen am ddata cwsmeriaid o safon wrth redeg MeetMoi, ap dyddio ar sail lleoliad y gwnaethon nhw ei werthu i Match.com. Sefydlodd y ddeuawd hefyd Xtify, teclyn hysbysu symudol y gwnaethon nhw ei werthu i IBM.
  • Dadansoddeg a Phrofi Meistroli Trosi Freemium gan Ddefnyddio Dadansoddeg Cynnyrch

    Mae Meistroli Trosi Freemium yn golygu Bod yn Ddifrifol am Ddadansoddeg Cynnyrch

    P'un a ydych chi'n siarad Rollercoaster Tycoon neu Dropbox, mae offrymau freemium yn parhau i fod yn ffordd gyffredin o ddenu defnyddwyr newydd i gynhyrchion meddalwedd defnyddwyr a menter fel ei gilydd. Ar ôl ymuno â'r platfform rhad ac am ddim, bydd rhai defnyddwyr yn trosi i gynlluniau taledig yn y pen draw, tra bydd llawer mwy yn aros yn yr haen rhad ac am ddim, gan gynnwys pa bynnag nodweddion y gallant eu cyrchu. Ymchwil ar bynciau trosi freemium a…

  • Dadansoddeg a Phrofi Dadansoddeg Dangosol

    Dangosol: Dadansoddeg Cwsmeriaid â Mewnwelediadau Gweithredadwy

    Nid yw data mawr bellach yn newydd-deb ym myd busnes. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n meddwl amdanynt eu hunain fel rhai sy'n cael eu gyrru gan ddata; mae arweinwyr technoleg yn sefydlu seilwaith casglu data, mae dadansoddwyr yn didoli'r data, ac mae marchnatwyr a rheolwyr cynnyrch yn ceisio dysgu o'r data. Er gwaethaf casglu a phrosesu mwy o ddata nag erioed, mae cwmnïau yn colli mewnwelediadau gwerthfawr am eu cynhyrchion a'u cwsmeriaid…