Pam Mae Uniongyrchol i Frandiau Defnyddwyr yn Dechrau Adeiladu Storfeydd Brics a Morter

Y ffordd orau i frandiau gynnig bargeinion deniadol i ddefnyddwyr yw torri allan y cyfryngwyr. Y lleiaf yw'r go-betweens, y lleiaf yw'r gost prynu i'r defnyddwyr. Nid oes ateb gwell i wneud hyn na chysylltu â'r prynwyr trwy'r rhyngrwyd. Gyda 2.53 biliwn o ddefnyddwyr ffonau smart a miliynau o gyfrifiaduron personol, a 12-24 miliwn o siopau eFasnach, nid yw siopwyr bellach yn dibynnu ar siopau adwerthu corfforol ar gyfer siopa. Mewn gwirionedd, y digidol