Y Tair Allwedd i Ddatrys Problem Technoleg Anferthol Marchnata

Yn rhy aml o lawer, daw technoleg yn bersonoliad llwyddiant. Rydw i wedi bod yn euog ohono hefyd. Mae Tech yn hawdd ei brynu ac felly, mae'n teimlo fel uwchraddiad ar unwaith! Roedd degawd cyntaf y 2000au i gyd yn ymwneud â mewnfudo, felly fe wnaethon ni rasio tuag at awtomeiddio marchnata gyda breichiau agored, mewn llwch o archebion prynu a chanllawiau diffiniol - roedden ni i ffwrdd â'n platfform newydd. Fe wnaethon ni slapio ar y bleindiau ymlaen pan ddaeth